INVESTORS

For investment matters, please contact ben.hedenberg@raytelligence.com

Årsstämma 2023

Aktieägarna i Innowearable AB, org. nr. 559000-8420 (”Bolaget”), kallas härmed till årsstämma tisdagen den 2 maj 2023, kl. 13:00 på Bolagets kontor med adress Olofdalsvägen 40, 302 41 Halmstad.

Kallelse till årsstämma 

Årsredovisning 2022

Revisionsberättelse 2022

Extra bolagsstämma 2024